Argument

Principiul de bază al noilor programe educaţionale – corelarea dintre informaţii şi viaţa cotidiană – este tot mai greu de realizat din cauza importanţei deosebite care se acordă notelor şi evaluărilor naţionale. Dependente de obiectivele rigide ale programei şcolare, lecţiile de la clasă oferă tot mai puţin spaţiu propice dezvoltării personalităţii elevului. Urmărind anumite competenţe şi cunoştinţe, şcoala riscă să genereze uniformizarea elevilor, iar aptitudinile lor, nu numai că nu sunt descoperite şi valorificate, ci, cu timpul, ajung să fie anihilate.
Tocmai de aceea, cursul pe care îl propunem vizează – prin tematică, module şi procedee nonconformiste de abordare – dezvoltarea unei palete largi de abilităţi şi deprinderi, aşa încât niciun participant să nu poată fi marginalizat. Aceasta pentru că toate tipurile de inteligenţă (lingvistică, logico-matematică, muzicală, spaţială, kinestezică, interpersonală) vor fi activate pe parcursul orelor de curs. Mai mult, în centrul procesului educativ se va afla relevanţa practică a informaţiilor transmise.
Metaforic vorbind, elevii participanţi vor fi oameni vitruvieni în miniatură, capabili să asimileze şi un cod al bunelor maniere aplicabil în contexte adecvate vârstei lor, şi cunoştinţe minimale de gastronomie (inclusiv în ceea ce priveşte alimentaţia sănătoasă), şi gestionarea propriilor emoţii, trăiri etc. (prin transpunerea lor literară), şi descoperirea unor autentice valori umane şi artistice (prin familiarizarea cu viaţa şi opera celor mai importanţi compozitori şi pictori). Pentru o mai bună integrare socială, elevii vor învăţa, apelând, din nou, la o serie de competenţe practice obiceiurile şi tradiţiile atât autohtone cât şi unele aparţinând altor orizonturi culturale.
În fapt, o educaţie umanistă de anvergură, dar adecvată vârstei lor, constituie scopul şi motivaţia principale ale acestui curs.

No comment

Leave a Reply