REGULAMENT DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ

REGULAMENT DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ

PENTRU ACTIVITĂŢILE SITAS 

2019-2020 

  1. Elevii vor fi punctuali la activităţi conform orarului anunţat. Părinţii care îi însoţesc au acces în şcoală doar până la uşa batantă din holul de la intrarea principală.
  2. Răspunderea profesorilor asupra elevilor începe odată cu startul activităţilor la ora anunţată.
  3. Pe durata activităţilor, elevii trebuie să fie disciplinaţi, să aibă un limbaj decent şi să nu deranjeze în nici un fel colegii.
  4. Pe durata pauzelor elevii trebuie să respecte curăţenia, ordinea şi disciplina în şcoală. Ei pot ieşi din sala de clasă doar pe coridor, nu în afara clădirii. Profesorii răspund doar de elevii care rămân în sala de clasă.
  5. La încheierea activităţilor, răspunderea SITAS încetează odată cu părăsirea sălii de clasă de către elevi. Părinţii îi pot aştepta în holul de la intrare. Dacă părintele întârzie, elevul va aştepta în hol, lângă gardian.
  6. Elevii participanţi la cursurile SITAS vor respecta tot ceea ce prevede regulamentul de ordine interioară al LNB, unde se desfăşoară toate activităţile.
  7. În cazul unor abateri disciplinare repetate sau mai grave, echipa SITAS îşi rezervă dreptul de a elimina copilul respectiv de la toate activităţile, fără drept de reînscriere.

PREZENTUL REGULAMENT VA FI ASUMAT

DE CĂTRE PĂRINŢI ŞI ELEVI, PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ,

 LA PRIMA ORĂ DE CURS!

No comment

Leave a Reply