Regulament SITAS 2023-2024

REGULAMENT DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ

 PENTRU ACTIVITĂŢILE SITAS

2023-2024

  1. Elevii vor fi punctuali la activităţi conform orarului anunţat. Părinţii care îi însoţesc au acces în şcoală doar până la uşa batantă din holul de la intrarea principală.
  2. Răspunderea profesorilor asupra elevilor începe odată cu startul activităţilor la ora anunţată.
  3. Pe durata activităţilor, elevii trebuie să fie disciplinaţi, să aibă un limbaj decent şi să nu deranjeze în nici un fel colegii sau profesorii.
  4. Ȋn timpul pauzelor elevii trebuie să respecte curăţenia, ordinea şi disciplina în şcoală. Ei pot ieşi din sala de clasă doar pe coridor, în zona sălilor de curs, nu în afara clădirii. Este interzisă alergarea și gălăgia pe coridoare.
  5. La încheierea activităţilor, răspunderea SITAS încetează odată cu părăsirea sălii de clasă de către elevi. Părinţii îi pot aştepta în holul de la intrare. Dacă părintele întârzie, elevul va aştepta în hol, lângă gardian.
  6. Elevii participanţi la cursurile SITAS și părinții acestora vor respecta tot ceea ce prevede regulamentul de ordine interioară al LNB, unde se desfăşoară activităţile.
  7. În cazul unor abateri disciplinare repetate sau mai grave, echipa SITAS îşi rezervă dreptul de a elimina copilul respectiv de la toate activităţile, fără drept de reînscriere.
  8. La prima oră de curs fiecare profesor va prezenta restricțiile pentru utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice sau jocuri, pe durata cursurilor.

No comment

Leave a Reply