Asociaţia  cultural-academică  AURORA  SITAS , în conformitate cu statutul său, organizează începând cu anul şcolar 2011-2012  campionatul de şah al şcolilor din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj.

Campionatul, numit Liga de Şah a Şcolilor Clujene  AURORA SITAS  (LISSCAS) va avea un caracter permanent, se va desfăşura anual în perioada de iarnă-primăvară a anului şcolar şi va cuprinde elevii din  trei cicluri de studiu din învăţământul preuniversitar:

–          Liga de şah a ciclului primar  (LIP)

–          Liga de şah a ciclului gimnazial  (LIG)

–          Liga de şah a ciclului liceal  (LIL)

Organizarea şi desfăşurarea sistematică a acestui campionat va aduce importante beneficii pentru mişcarea şahistă din judeţul Cluj şi pentru toţi elevii implicaţi:

–  dezvoltarea personalităţii elevilor şi rezultatele lor şcolare vor fi pozitiv influenţate de beneficiile învăţării şi practicării sistematice a jocului de şah (cap.V)

–  selectarea şi antrenarea echipelor de şah ale şcolii vor implica o activitate de popularizare a şahului în şcoala respectivă, crearea unui club sau a unui cerc de şah deschis tuturor elevilor care doresc să înveţe sportul minţii

– vor fi activaţi instructorii de şah pasionaţi din rândul cadrelor didactice şi jucătorii legitimaţi de şah din rândul elevilor, care vor polariza în jurul lor pe toţi cei dornici să înveţe şahul

-se va accentua sentimentul de mândrie şi de responsabilitate al elevilor aleşi să reprezinte şcoala în campionat: ei vor purta în timpul rundelor de campionat emblema şcolii pe care o reprezintă. (ecuson, fanion, tricou imprimat,etc.)

– se va reactiva spiritul de competiţie între şcoli, în cadrul unei competiţii regulate,sistematice, bine organizată

-oraşul academic Cluj Napoca va beneficia, pe lângă concursurile de şah ocazionale, de o largă competiţie şcolară care va pune în valoare elevii practicanţi ai sportului minţii

-caracterul de masă al acestui campionat, deschis tuturor şcolilor, asigură răspândirea jocului de şah la nivel de masă în rândul elevilor, permiţând şi descoperirea unor jucători talentaţi, care vor fi îndrumaţi către şahul de performanţă.

No comment

Leave a Reply