V. REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A

LIGII DE ŞAH A ŞCOLILOR  CLUJENE

AURORA SITAS

1.Participanţi

1.1. Pot participa elevii şcolilor de stat sau particulare din judeţul Cluj, clasele I-XII,

băieţi  şi fete, indiferent dacă sunt sau nu legitimaţi la cluburi de şah.

Elevii trebuie să fie înscrişi în anul şcolar curent în una din clasele ciclului şcolar

primar, gimnazial sau liceal a şcolii respective.

1.2.    Echipa unei şcoli va fi formată din 4 elevi titulari, dintre care cel puţin o fată, plus o

rezervă. Fetele pot să joace la orice masă, în echipă. Toţi jucătorii  trebuie să facă parte

din acelaşi ciclu şcolar.

1.3.    O şcoală poate participa cu mai multe echipe, corespunzătoare ciclurilor şcolare,

dar nu mai mult de o echipă la un nivel.

2. Înscrierea în competiţie

2.1. Fiecare şcoală care doreşte să se înscrie în LISSCAS va trimite prin email la adresa

sc_sitas@yahoo.com

un tabel nominal cu :

– antetul şcolii, adresa completă, număr de telefon, adresă de email

– numele şi prenumele elevilor din echipă, data naşterii, clasa (se va specifica cine este

căpitanul echipei şi cine este rezerva)

– numele , prenumele, specialitatea delegatului echipei (cadru didactic al şcolii

respective) , număr de telefon şi adresă de email

–          semnătura unui director al şcolii şi ştampila

–          data completării

Persoană  de contact: prof. SITARU  EMIL,   Liceul Teoretic  N. BĂLCESCU,

Cluj  Napoca , tel. 0745 338 028

2.2. Dacă şcoala participă cu mai multe echipe, toate listele  pot fi trimise în acelaşi

mesaj, în tabele separate, cu acelaşi delegat.

2.3. AURORA SITAS va confirma prin email delegatului dacă înscrierea echipei a fost

validată .

3.Desfăşurarea competiţiei

3.1. În termen de 15 zile de la terminarea înscrierilor (vezi cap.VI  Calendar-cadru)

AURORA SITAS va trimite prin email delegaţilor sistemul de joc şi programul de

desfăşurare a LISSCAS: datele etapelor, ora şi locul de desfăşurare.

3.2.    Delegaţii echipelor vor preda arbitrilor listele de meci cu 10 minute înainte de

începerea fiecărei runde.

3.3    Înlocuirea unui titular cu o rezervă se poate face numai prin lista de meci, înainte de

startul rundei. Rezerva va intra obligatoriu la ultima masă.

3.4.Lista de meci va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin o jucătoare.

3.5.Eventualele contestaţii la lista echipei adverse vor fi adresate arbitrilor înainte de

începerea rundei. Arbitrul va decide asupra respectivei contestaţii înainte de începerea

rundei.

  1. 4. Arbitrajul

4.1. Arbitrii vor fi desemnaţi de către AURORA SITAS pentru fiecare etapă, fiind arbitri

calificaţi.

4.2.    În cazul neprezentării la joc a  arbitrilor, delegaţii echipelor sunt obligaţi să soluţioneze lipsa arbitrilor în cel mult 15 minute de la ora fixată pentru începerea rundei. Se va încheia un proces-verbal în care se consemnează acordul asupra persoanei desemnată pentru a arbitra (un alt arbitru, un profesor sau un antrenor).

4.3.Arbitrul va da startul într-un meci numai dacă la masa de joc sunt prezenţi cel puţin 3

jucători ai unei echipe. Echipa care are un jucător lipsă va pierde partida de la masa

patru. Dacă nu are cel puţin 3 jucători la ora începerii rundei, echipa va pierde partida.

4.4.Dacă o echipă are un jucător întârziat la ora începerii rundei, arbitrul va porni ceasul

jucătorului întârziat. Dacă acesta întârzie mai mult de 15 minute de la ora începerii

rundei, el pierde partida.

5. Sistemul de joc şi de punctaj.

5.1. Sistemul de joc şi de punctaj se va stabili de către AURORA SITAS în funcţie de

numărul echipelor înscrise la fiecare ciclu. Sistemul de joc poate să difere de la un

ciclu la altul, în funcţie de numărul şi zona de apartenenţă geografică a echipelor

înscrise.

5.2. LISSCAS nu se va organiza pentru o secţiune dacă nu vor fi minimum 6 echipe

înscrise.

5.2. Sistemul de joc stabilit va rămâne valabil la fiecare secţiune pe toată durata

desfăşurării campionatului din anul respectiv.

No comment

Leave a Reply