Am înfiinţat şcoala de matematică SITAS cu scopul de a stimula şi ajuta formarea , dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor matematice ale copiilor de 10-12 ani. Această perioadă de vârstă este decisivă în formarea  conceptelor abstracte, în dobândirea unei gândiri analitice şi sintetice, creative şi riguroase.
Nu ne propunem obiective cantitative, nu dorim să dăm copiilor un volum mare de informaţii. Scopul nostru este de a-i ajuta şi de a-i învăţa să pună bazele unei formaţii matematice solide, prin:

 1. abordarea unei probleme de matematică, începând cu înţelegerea corectă a enunţului
 2. stabilirea exactă a ceea ce se cere în problemă
 3. învăţarea unor metode de rezolvare a problemelor de matematică şi a unor tipuri de raţionamente des utilizate
 4. analiza şi compararea metodelor de rezolvare
 5. realizarea şi utilizarea unor scheme şi reprezentări grafice
 6. efectuarea corectă a calculelor necesare
 7. verificarea şi interpretarea rezultatelor obţinute
 8. analiza şi discutarea greşelilor comise
 9. studiul posibilităţii de a generaliza rezultatele
 10. extragerea unor modele şi a unor probleme de matematică din viaţa înconjurătoare
 11. cercetarea posibilităţii aplicării lor în alte domenii, în viaţa practică
 12. modificarea unor date ale problemei, cu analiza modificării concluziilor
 13. compunerea unor probleme originale, de acelaşi tip sau cu elemente noi

În lucrarea “ Aptitudinea matematică la şcolari” (IOAN  BERAR, Ed. Academiei Române, Bucureşi,1991) autorul sintetizează rezultatele unor studii şi cercetări experimentale: “ La şcolarii mici (clasele I-IV) apar unele manifestări specifice comportamentului matematic, unele componente aptitudinale, dar acestea nu iau forme clare de manifestare, nu sunt altceva decât forme embrionare “ din care,sub influenţa solicitărilor şcolare şi a experienţei câştigate pas cu pas, se vor dezvolta elementele aptitudinale evidente, de mai târziu.
Aici intervine şcoala noastră de matematică, cu profesori competenţi, având o îndelungată experienţă de predare atât în ţară cât şi în străinătate, cu rezultate deosebit de bune.
Munca temeinică la clasă, riguros planificată şi cu tematică atent selectată, folosirea unor metode active de învăţare, efectuarea sistematică a temelor de casă de către elevi, verificarea minuţioasă şi discutarea temelor, atenţia şi interesul copiilor vor duce la cristalizarea în timp a  aptitudinilor  matematice.
Se vor rezolva  probleme selectate din Gazeta matematică, din subiectele  propuse la concursurile de matematică din ţară şi din străinătate, probleme din manualele din Franţa şi SUA, probleme de logică şi perspicacitate – alese nu pe baza dificultăţii lor ci pe baza unor considerente calitative. Utilizarea unor jocuri logice poate ajuta complementar dezvoltarea aptitudinilor matematice ale elevilor.

Ce obţin elevii care vor lucra serios?
Vor dobândi , în două cuvinte, o gândire matematică .Aceasta îi va ajuta mai departe în studiile şcolare şi universitare, precum şi în orice profesie pe care vor dori să o urmeze: matematician, informatician, inginer, economist, jurist, om de afaceri, medic şi chiar lingvist.
Subliniez acest aspect: nu ne propunem să “dopăm”un număr mic de elevi supradotaţi cu numeroase cunoştinţe şi tehnici de lucru ca să obţină neapărat premii la concursurile de matematică. Vor veni şi premiile, ca o consecinţă firească. Vom acorda atenţia necesară concursurilor de matematică, le vom pregăti pe cele mai importante, vom avea evaluări periodice la sfârşitul fiecărui modul de pregătire. Dar noi vrem în primul rând să înzestrăm un număr cât mai mare de elevi doritori să devină mai buni la matematică, prin muncă sistematică, planificată şi controlată – cu bunul cel mai de preţ: o gândire  clară şi riguroasă care le va permite să-şi exercite bine profesia pe care şi-o vor alege.
Toţi vor dobândi premii, devenind capabili:

 • să înveţe uşor şi logic informatica
 • să schematizeze şi să înveţe rapid gramatica unei limbi străine
 • să ştie să extragă esenţialul şi să întocmească conspecte clare în domeniile cu volum mare de cunoştinţe: economie, drept, medicină, etc.
 • să poată calcula şi interpreta corect grafice şi indicatori economici, ca om de afaceri
 • să poată analiza şi interpreta datele furnizate de aparatura tot mai performantă, pentru stabilirea rapidă şi corectă a unui diagnostic (de ex. în cercetare, medicină, etc.)

Chiar şi în sport, o gândire matematică bună poate ajuta la stabilirea unei tactici eficiente în jocurile de echipă sau la luarea unor decizii optime în fracţiuni de secundă (un exemplu îmi vine în minte: unul dintre elevii mei, olimpic naţional la matematică, a fost încă din timpul liceului jucător de baschet de nivel internaţional).
S-ar mai putea adăuga multe alte exemple din cariera noastră didactică de peste 30 de ani. La întâlnirile aniversare cu absolvenţii de liceu, mulţi dintre ei, având profesii dintre cele mai variate, ne-au mulţumit pentru baza matematică bună pe care au dobândit-o în şcoală şi care i-a ajutat în viaţă în situaţii din cele mai diverse, în multe ţări ale lumii.
Credem însă că, mai ales părinţii copiilor de 10-12 ani, sunt convinşi că “matematica este latina secolului XXI ” (parafrazându-l pe marele matematician Grigore  Moisil).
Dorim să aplicăm experienţa noastră de predare a matematicii dobândită în România şi în alte ţări acolo unde ea are cel mai puternic efect: clasele III-V, decisive pentru viitorul matematic (şi nu numai) al copiilor. Încercăm ca prin ceea ce suntem şi prin ceea ce facem să-i atragem pe copii către matematică, ştiut fiind că la această vârstă, de multe ori, copilul îndrăgeşte o materie şcolară  mai ales  datorită persoanei care o predă într-un mod atractiv şi profesionist.
Dorim să precizăm un lucru important: propunem această alternativă de şcoală particulară de matematică nu pentru că ceea ce se face în învăţământul public nu s-ar face bine. Dimpotrivă: apreciem dăruirea şi pasiunea colegilor învăţători şi profesori de matematică şi venim în completarea muncii acestora , accentuând latura calitativă, căreia constrângerile programei şcolare nu îi lasă loc suficient de dezvoltare.
Şi evident, ne adresăm nu unei clase de elevi, în general neomogenă, ci unor grupe formate din copii cărora le place să gândească, vor să lucreze la matematică şi doresc să înveţe cât mai mult în acest domeniu.
Pentru noi, a  munci cu astfel de copii reprezintă cea mai profitabilă investiţie, atât pentru dezvoltarea personalităţii lor cât şi pentru un viitor mai bun al societăţii noastre .

No comment

Leave a Reply